banner

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

     Най-добрият начин за успеха в съвременния бизнес е да планирате развитието на вашия персонал. Хората осигуряват над 70% от резултатите в бизнеса. Ето защо е толкова важно да се инвестира в непрекъснатото повишаване на техните умения и квалификация. Най-успешните корпорации с особено внимание се грижат за обучението на своите кадри, защото знаят, че без хора бизнес няма!

    Ако не инвестирате в хората, те губят доверие към вас и вашата фирма, ефективността и стимулът им за работа пада, което се отразява на вашия бизнес и резултати. Инвестирането в бизнес тренинги и обучения на вашите мениджъри и служители не е препоръчителен разход, а необходима инвестиция, която винаги е с голяма възвращаемост.

    Бизнес тренингите и обученията, които организираме са насочени основно към уменията за водене на преговори - как да станем на добрият преговарящ с:

   • нашите доставчици
   • чужди партньори
   • колеги на работното място
   • колеги от различни отдели
   • мениджъри и подчинени
   • лидерски умения
   • мотивация на служителите
   • психология в преговорите

   ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ 

      Всяко едно обучение може да бъде съставено и насочено към бранша на дадена фирма и реалните нужди на служителите, за да дава практически резултати на работното място.

   Обученията, които организираме са в сферата на покупките и продажбите на продукти и услуги, междуличностна комуникация, комуникация между отдели и хора с различен фирмен статус

   При нас можете да научите:

   • Как да се подготвяте за преговори
   • Какви тактики и стратегии да използвате по време преговорите
   • Как да увеличите продажбите си
   • Как да накарате да купят от вас
   • Как да накарате доставчиците ви да приемат вашите условия
   • Как да използвате езика на тялото или невербалните знаци по време на преговори
   • Как да презентирате пред клиенти и колеги
   • Какво да е поведението на вашите мениджъри при работа с подчинени
   • Как да управлявате конфликти
   • Как да управлявате проекти
   • Езикът на тялото на лидерите 
   • Как да накараме нашите служители да развиват нови идеи и много други.

   Обученията могат да бъдат еднодневни (8 часа), за половин ден (4 часа), няколкочасови тренинги. Провеждат се в уговореното предварително място и на определената дата.

   За нашите обучения:

   • Използваме най-съвременната презентационна техника
   • Предварително правим анализ на потребностите за обучение на нашите участници и подготвяме материала съобразно това.
   • Над 50% от обучението е практическа част с различни упражнения, ролеви игри, бизнес казуси и видео материали.
   • Наблягаме на личностния фактор в обученията
   • Тренингите се водят от специалисти с над 10-годишен опит във водене на преговори
   • Следим резултатите от обучението след няколкомесечен период

   И правим всичко това, защото искаме ДА БЪДЕТЕ НАЙ-ДОБРИЯТ ПРЕГОВАРЯЩ!

   За повече информация за предстоящи обучения можете да се свържете с нас на: office@bt-btraining.com или да посетите страницата в уеб сайта ни Предстоящи обучения.