banner

       Най-добрият начин за успеха в съвременния бизнес е да планирате развитието на вашия персонал. Хората осигуряват над 70% от резултатите в бизнеса. Ето защо е толкова важно да се инвестира в непрекъснатото повишаване на техните умения и квалификация.

   Най-успешните корпорации с особено внимание се грижат за обучението на своите кадри, защото знаят, че без хора бизнес няма! 

  Представяме ви интересни обучения, които ще ви помогнат да постигнете важни резултати при водене на преговори  с вашите клиенти, доставчици, чужди контрагенти, служители и колеги на работното място, да придобиете знания за това, как да продавате ефективно. По долу може да намерите по-подробна информация за всяко от обученията

   В календара отдясно можете също да следите дните на обученията.

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Предстоящи обучения

Ако желаете редовно да получавате информация  за предстоящите обучения, подпишете се тук