banner

НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ В БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ

     Представяме ви обучение за бизнес преговори на тема ”НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ В БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ” или КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЗИКА НА ТЯЛОТО, за да сключим най-добра сделка.

    Над 60% от информацията при един разговор получаваме от невербалните знаци и само 7% от това, което хората казват.    В бизнес преговорите важи същото правило!
     Колко близо да застанем до човека, с когото говорим, в кой момент да подадем ръка, колко дълго да я задържим, колко силно да я стиснем, какво да бъде изражението ни, кога да седнем, да кръстосаме ли крака – всичко това са елементи от изкуството да владеем езика на тялото и ако го овладеете ще можете да разбирате много повече от това

  КАКВО НАИСТИНА МИСЛИ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА!

По време на обучението ще научите, как, докато сте на масата за преговори, да разпознавате и интерпретирате жестовете на:

  • ръцете и дланите - как да насочваме преговорите
  • краката и стъпалата - кога да приключим един разговор
  • очите - как да разберем, дали приемат дадено условие или не
  • какви са признаците за лъжа
  • какво поведение по време на преговори ще ни донесе успех
  • къде да организираме преговорите
  • как да увеличим влянието си в преговорите без думи

 Обучението e предназначено за мениджъри, лидери, продавачи, купувачи с конкретни насоки както и други служители, за да разбират правилно езика на тялото на своите партньори, (клиенти, доставчици, колеги на работа и др.), да разпознават основните жестове, които да им дават допълнителна информация по сделката, както и какво следва да правят, и какво да НЕ правят, за да създават благоприятно впечатление и да получаттова, което целят.

За оферта и повече информация,можете да се свържете с нас на...