banner

Невербалната комуникация в бизнес преговорите

     Над 70% от информацията при един разговор получаваме от невербалните знаци и само 7% от това, което хората казват. В бизнес преговорите важи същото правило!

     Колко близо да застанем до човека, с когото говорим, в кой момент да подадем ръка, колко дълго да я задържим, колко силно да я стиснем, какво да бъде изражението ни, кога да седнем, да кръстосаме ли крака – всичко това са елементи от изкуството да владеем езика на тялото и ако го овладеете ще можете да разбирате много повече от това

 КАКВО НАИСТИНА МИСЛИ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА!

 По време на обучението ще научите, как, докато сте на масата за преговори, да ИЗПОЛЗВАТЕ разпознаването на жестовете на:

  • ръцете и дланите - как да насочвате преговорите
  • очите - как да разберете, дали ще приемат вашети условия или не
  • какви са признаците за лъжа 
  • какво поведение по време на преговори ще Ви донесе успех
  • къде да организирате преговорите
  • как да увеличте влянието си в преговорите без думи
  • краката и стъпалата - кога да приключите един разговор
  • да разбирате правилно езика на тялото на своите партньори, (клиенти, доставчици, колеги на работа и др.), да разпознавате основните жестове, които да ви дават допълнителна информация по сделката, както и какво следва да правите, и какво да НЕ правите, за да създадете перфектно впечатление и да получите това, което целите!

      Обучението e предназначено за мениджъри, лидери, продавачи, купувачи с конкретни насоки както и други служители, занимаващи се с редовно водене на бизнес преговори, бизнес срещи, презентации пред клиенти и колеги и др.

Можете  да се регистрирате за обучението ТУК или да се свържете с нас за ОФЕРТА и повече информация  на Контакт